dmkenergy godło

 

energia z tworzyw sztucznych

DMK Energy

DMK Energy jest wydzieloną częścią DMK Money i dysponuje w pełni profesjonalnym kapitałem ludzkim przygotowanym i ukierunkowanym na realizacje celów związanych z OZE oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej z recyklingu surowców.

Inwestujemy w energię

Zajmujemy się planowaniem i wdrażaniem inwestycji polegających na wprowadzaniu zaawansowanych koncepcji biznesowych przy realizacji projektów elektrowni wiatrowych, biogazowni, mikro elektrociepłowni i elektrowni wytwarzających energię, w tym energię w kogeneracji z odzysku odpadów tworzyw sztucznych. Jest to przede wszystkim wdrażanie innowacyjnej technologii i pierwszy tego rodzaju autorski projekt w Polsce.

Rozwój procesu depolimeryzacji tworzyw sztucznych wynika ze wzrostu zapotrzebowania głównie na benzyny silnikowe. Innowacyjność pomysłu polega na zamianie paliwa, tzw. poliofenolu na energię elektryczną i energię cieplną. Koncepcja biznesu dalece wykracza po za konwencjonalne myślenie, a z racji zmieniających się dyrektyw UE (Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego) sprawia, iż spełnia wymogi związane z strategią i polityką państwa w zakresie wytwarzania energii w rozproszeniu.

spartanol opinie